ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

          - ในกรณีที่ยอดสั่งซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทสุทธิขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) ทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าจัดส่งในทุกช่องทาง

          - ในกรณีที่ยอดสั่งซื้อมีมูลค่าน้อยกว่า 500 บาทสุทธิ (หลังหักส่วนลด) ทางบริษัทฯ คิดค่าจัดส่ง 40 บาท ในทุกช่องทาง

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

          - สินค้าจะถูกจัดส่งด้วย Flash Express

          - สินค้าจะถูกจัดส่งในวันทำการเท่านั้น (วันจันทร์-ศุกร์) ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

เช็คสถานะพัสดุได้ในวันถัดไป หลังจากที่คุณได้รับ E-Mail Shipment