World Environment Day สายกรีนต้องจัด! Zero Waste ปลุกกระแสรักษ์โลกที่กำลังมาแรงทั่วโลก

 

          เทรนด์รักษ์โลกมาแรงแห่งปี 2019 ต้องยกให้ “Zero Waste” หรือการลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันเป็น “ศูนย์” นอกจากจะช่วยให้คุณปกป้องโลกด้วยวิธีง่าย ๆ แล้วยังสะท้อนความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและโลกของเราอีกด้วย รู้มั้ยคะว่า ในแต่ละวันคนไทยสร้างขยะเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคน (อ้างอิงจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษในปี 2559) เมื่อนำมากองรวมกันจะเป็นภูเขากองขยะที่มีปริมาณมากถึง 27.06 ล้านตันต่อปี ยังไม่รวมปริมาณขยะมหาศาลที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ และขยะที่ยากต่อการกำจัดนี่เองที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และย้อนกลับมาทำลายสู่สุขภาพของคนเราในที่สุด นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ “World Environment Day” วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากปัญหา “ขยะล้นโลก” ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นขยะที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (แก้วกาแฟพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงใส่อาหาร ถุงใส่ของ) อาหารที่เรากินเหลือทิ้ง และการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องมลภาวะและขยะพลาสติกกันอย่างมาก ถึงขนาดรณรงค์ให้เป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะสวีเดนที่ริเริ่มแนวคิดนี้ตั้งแต่ปี 1974 และตั้งเป้าหมายสู่การเป็นประเทศต้นแบบแห่ง Zero Waste ภายในปี 2020 ปัจจุบันสวีเดนประสบความสำเร็จในการปลูกจิตสำนึกให้ชาวเมืองลดการสร้างขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับชาวเมือง “คามิคัทสึ” ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งร่วมกันคัดแยกขยะออกเป็น 45 ประเภท และตั้งเป้าหมายสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบการลดขยะให้เหลือศูนย์ภายในปี 2020

 

 

          “Zero Waste” เป็นปรัชญาว่าด้วยการสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรผ่านการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายของปรัชญานี้จึงว่าด้วยเรื่องของการลดการสร้างขยะลงให้เหลือ “ศูนย์”​ทั้งบนผืนดิน มหาสมุทร แหล่งน้ำ และอากาศ รวมถึงการนำขยะมาผลิตพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ โดยเฉพาะการลดปริมาณขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอย่างมาก เพราะปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้พลาสติกรีไซเคิลแค่ 9% เท่านั้น โดยหลักการของ Zero Waste ประกอบด้วย 1A3R คือ “Avoid” เลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำให้เกิดขยะที่ยากต่อการกำจัด “Reduce” ลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ “Reuse” การนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง และ “Recycle” นำสิ่งของมาประยุกต์หรือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ หากอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างการพกถุงผ้าติดตัวไว้จะได้เซย์โนกับถุงพลาสติก นำขวดน้ำใส่เครื่องดื่มแทนการใช้แก้วพลาสติก ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และฝึกนิสัยคัดแยกขยะ ให้คุณมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยนะ #ดูดีแน่แค่ZeroWaste